FERHAT İLE ŞİRİN


FERHAT İLE ŞİRİN

 

Ferhat, nakkaşlık yapan, Şirin'e sevdalı yiğit bir delikanlıdır.Saraylar süsler, fırçasından dökülen zarafetin Şirin'e olan duyğularının  ifadesi olduğu söylenir.   Amasya Sultanı Mehmene Banu'ya, kız kardeşi Şirin  için, dünürcü gönderir Ferhat. Sultan; Sirin'i vermek istemediği için olmayaçak bir iş ister delikanlıdan.  Şehir'e suyu getir, Şirin'i vereyim  der, demesine  de şu,  Şahinkaya  denen uzak mı uzak bir yerdedir.  Ferhat'ın  gönlündeki Şirin  aşkı  bu zorluğu dinler mi? Alır külüngü eline, vurur  kayaların böğrüne  böğrüne.  Kayalar yarılır, yol verir suya. Zaman ğeçtikçe  acılan kayalardan  gelen suyun sesi  işitilir sanki  şehirde.  Mehmene  Banu, bakar ki kız kardeşi elden gidecek, sinsice planlar kurarak bir cadı buldurur, yollar  Ferhat'a. Su kanallarını takip edip, külüngün sesini dinleyerek  Ferhat'a ulaşır. Ferhat'ın dağları delen külüngünün  sesi cadıyı  korkutur korkutmasına da, acı acı güler sonra da. Ne vurursan kayalara  böyle hırsla, Şirin'in öldü. Bak sana helvasını getirdim der. Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmuşa döner. Şirin yoksa dünyada yoksa yaşamak bana  haramdır  der. Elindeki  külünğü  fırlatır havaya, külünğ gelir  başının  üzerine  bütün ağırlıgıyla oturur. Ferhat'ın başı döner, dünyası yıkılmıştır zaten ŞİRİN  seslenişleri yankılanır kayalarda.    Ferhat 'ın  öldüğünü  duyan Şirin, koşar kayalıklara  bakar ki Ferhat cansız yatıyor.  Atar kendini kayalıklardan  aşağıya. Cansız vücudu  uzanır Ferhat'ın yanına.   Su gelmiştir, akar bütün çoşkusuyla, ama iki seven genç yoktur artık bu dünyada.  İkisini  de gömerler yan yana. Her mesim iki mezarda da birer gül bitermiş. sevenlerin anısına, ama iki mezar arasında bir de kara çalı çıkarmış iki sevğiliyi,iki gülü ayırmak için...
Hareketli kırmızı gül ve sümbül

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !